LOVÖ HONUNG AB
Bakgrund

Sedan 1979 har jag varit biodlare i Skälby/Järfälla.

Sedan den dagen har jag varit biodlare utan avbrott och kan erkänna att intresset bara ökat med åren. För ca 21 år sedan träffade jag Mari-Ann som inte bara visade lojalitet över mitt intresse utan också verkligt intresse för bina och deras genetik. Turligt nog är Mari-Ann veterinär till yrket och hade sedan tidigare kunskaper om biodling. Detta resulterade i att vi började intressera oss för biavel och framtagande av drottningar som dom goda effekter på bina så som dragvillighet, svärmtröghet, städvillighet samt att bina skall vara snälla.

Mari-Ann & Kjell Andersson det är vi som är Lovö Honung AB.

Vi bedriver en större biodling runt Mälardalen och på Småländska höglandet med ca 150 bisamhällen.

 Biodlingens syfte är att framställa lokalt producerad honung av högsta kvalité. Sorthonung hanteras och saluförs för sig i mån av tillgång. Vi samlar pollen, drottninggelé, propolis och bivax. Råvarorna förädlas till olika produkter som efterfrågas på en växande marknad. Vi jobbar aktivt med biavel för att framställa bästa tänkbara produktionsbin. Vi ska kunna erbjuda pollineringstjänster till jordbruk och växtodling genom att  flytta bisamhällen till olika åkerlandskap.

Målsättningen med verksamheten förutom att ha roligt och jobba med det vi älskar är att:

Vi ska bibehålla ca 150 bisamhällen i produktion.

Vi ska sälja honungen på marknader och mässor samt vissa utvalda närliggande butiker.

Våra kunder ska uppleva att vi har de bästa produkterna från bikupan på marknaden.

Vi kommer att utbilda och utveckla oss genom att delta på både nationella och internationella seminarier och mässor.

Verksamheten ska hållas på en nivå som är greppbar inom familjen.

Verksamheten måste vara lönsam och generera minst en årslön i överskott.

 

Lovö Honung ABTelefon: 070-774 44 90Webbplatskarta